dimecres, 8 de juny de 2011

Al'ordinador

Soledat

Campanari de l'església de provençals

Mercat de Sant Martí

Pas de l'església

Gran Via

La font d'en Martí